Alaçatıda kumru

Alaçatı da Kumrucu Hikmet
 ve yenilen bir kumru