Matematik yalan söylemez

Eğer harflere numara verirsek ...
A = 1 ,B = 2, C = 3, Ç = 4, D = 5, E = 6, F = 7, G = 8, Ğ = 9, H = 10, I = 11, İ = 12, J = 13, K = 14,
L = 15, M = 16, N = 17, O = 18, Ö = 19, P = 20, R = 21, S = 22, Ş = 23, T = 24, U = 25, Ü = 26,
V = 27, Y = 28, Z = 29

Z =29
E = 6
K =14
A = 1
BAŞARI = 50%

Ç = 4
A = 1
L =15
I =11
Ş =23
M =26
A = 1
K =14
BAŞARI = 85%

D = 5
E = 6
N =17
E = 6
Y =28
İ =12
M =16
BAŞARI = 90%

Y =28
A = 1
L =15
A = 1
K =14
A = 1
L =15
I =11
K =14
BAŞARI = 100%

T =24
O =18
R =21
P =20
İ =12
L =15
Böylece
BAŞARI = 110%